Söker du en erfaren kommunikatör?

Anna Johansson driver sedan 2003 Lyckodraken Kommunikation, en liten frilansbyrå med djup kompetens inom kommunikationsstrategi och genomförande.

Som frilansande kommunikationskonsult anlitas Anna av myndigheter och företagskoncerner som har behov av senior förstärkning inom sitt kommunikationsteam, under längre eller kortare tid. Anna kan också bidra med insikter om hur kommunikationsarbetet bäst kan organiseras för att nå organisationens mål.

Anna är kommunikationsstrateg och skribent med lång erfarenhet av komplexa kommunikationsinsatser på ledningsnivå, ofta i branscher som är i stark förändring. Som konsult är Anna mycket uppskattad och förändringsdriven.

I Lyckodrakens nätverksteam finns andra kompetenser som kompletterar Annas: copywriters, AD, eventkoordinatorer och specialister på internkommunikation.

Anna är också kursansvarig lärare och föreläsare på Berghs i en av skolans strategiska kommunikationskurser.

Kontakta Anna på anna (snabel-a) lyckodraken (punkt) se