När din kommunikationsinsats behöver bli mer strategisk

Med en stark rådgivare vid er sida blir det lättare att driva förändringar med hjälp av kommunikation. Anna Johansson är seniorkonsult och rådgivare med fokus på strategisk kommunikation. Ofta rör uppdragen kommunikation i komplexa miljöer eller organisationer med stort förändringsbehov. I Lyckodrakens nätverksteam finns andra kompetenser som kompletterar Annas: copywriters, AD, eventkoordinatorer och specialister på internkommunikation.

Anna tar också interimsuppdrag där det finns behov av en tillfällig, senior förstärkning, inte sällan på grund av rekrytering eller sjukdom. Som mycket rutinerad kommunikatör kan Anna leda team, bidra till rekryteringsprocessen och se till att kommunikationsarbetet drivs med hög ambitionsnivå, fram till en ordinarie kraft finns på plats. Som konsult är Anna mycket förändringsdriven och kan snabbt sätta sig in i organisationens verksamhet. Referenser och case på förfrågan.

Anna är också kursansvarig lärare och föreläsare på Berghs där hon leder en av skolans strategiska kurser sedan 2013. Hon driver Lyckodraken Kommunikation sedan 2003.

Kontakta Anna på anna (snabel-a) lyckodraken (punkt) se