Case

Här är några exempel på uppdrag som Lyckodraken genomfört.

  • nationell kommunikationskampanj riktad till pensionärer i samband med avvecklingen av Svensk Kassaservice
  • varumärkesplattform för kommun i Stockholms län
  • plan för internkommunikation för en myndighet
  • kommunikationsplan och strategi för en branschöverskridande nationell webbtjänst
  • krisförberedelser och rådgivning kring fågelinfluensan
  • rutiner för daglig drift av en hårt uppvaktad pressavdelning